Boleh Puasa Sunnah Hari Sabtu : Beberapa Fatwa Ulama

Penyusun :Abu Umair As-Sundawy

PEMAHAMAN BEBERAPA ULAMA KONTEMPORER

Fatwa sang Faqihuz Zaman, Al-Allamah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah

1. As-Syarhul Mumti’ (6/465): Wa amma as-sabtu,faqiila innahu kal arba’ wa tsulatsa yubaahu, wa qiila :Innahu la yajuuzu illa fil faridhoh, wa qiila innahu yajuzu biduni ifrodin” (adapun (puasa hari) sabtu, maka dikatakan “boleh (mutlak) sebagaimana Rabu atau Selasa.Juga dikatakan :”Tidak boleh kecuali yang wajib saja”, Dan dikatakan:”boleh tetapi tidak boleh menyendiri”) .

Tidak begitu gamblang.Ini saya ambil dari perantaraan makalah Syaikh Abu Umar al-Utaibi. (Syaikh Abu Umar Utaibi memiliki makalah berjudul “Al-Qoul Al-Qowim fistihbab shiyam saumis sabti fi ghoyril fardhi min ghoiri takhshishin wala qoshdit ta’dzim”(silahkan dunlod di http://www.otiby.net/book/files/elemia/alqol.doc))

2. Syaikh Utsaimin dalam Syarah Al-Mandzumah Al-Baiquniyah (silahkan rujuk ke
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=337&CID=1&SI=h3#h3 ,ada faidah mengnai Syudzuz) berkata demikian ketika memberikan contoh kasus syudzuz (ini istilah ilmu hadist, secara bahasa artinya ganjil atau aneh) :

ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم السبت قال‏:‏ «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال‏:‏ «هل صمت أمس»‏؟‏ فقالت‏:‏ لا، قال‏:‏ «أتصومين غداً»‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ «فأفطري»‏.‏ وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس، وهنا قال بعض العلماء‏:‏ إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛ لأنه مخالف لما هو أرجح منه، ومن العلماء من قال‏:‏ لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والجمع بين الحديثين أن يقال‏:‏ إن النهي كان عن إفراده، أي أنه نُهي عن صوم يوم السبت مستقلاً بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة، أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ، ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ‏

Dalam Sunan Abu Daud Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam melarang dari puasa hari sabtu dengan ucapannya :“Laa tashumu yaumas sabt illa fimafturidho ‘alaikum”.Para ulama menghukumi hadist ini dengan syudzudz.Karena bertentangan dengan ucapan Nabi kepada salahseorang istrinya ketika mendapatinya berpuasa dihari jumat,maka beliau berkata :”Apakah kemarin engkau berpuasa”,istrinya menjawab :”Tidak”.Maka Nabi kemudian berkata:”Apakah engkau hendak berpuasa besok?”.Dijawab :”Tidak”.Maka kata Nabi :”Berbukalah!”.Hadist ini tetap kedudukannnya dalam As-Shahih.Maka dalil ini menunjukkan bahwa puasa hari sabtu hukumnya boleh,tidak mengapa.Dari sini sebagian ulama mengatakan:”Sesungguhnya hadist larangan puasa hari sabtu dihukumi Syadz.Karena berbeda dengan yang lebih kuat.Sebagian ulama lain mengatakan tidak ada pertentangan disini,dan memungkinkan untuk di jama’ (menggabungkan 2 hadist ini).Apabila di jama’ maka dikatakan :”Bahwa larangan puasa hari sabtu itu apabila menyendiri.Apabila diiringi dengan puasa dihari jumat atau ahad, maka tidak mengapa”. Diantara ulama juga mengatakan,apabila dimungkinkan jama’ maka tidak dikatakan bertentangan atau syadz.

3.Syaikh Utsaimin dalam Fatawa nya jilid 20 Nomor 514. (Bisa dirujuk ke website beliau atau ke http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=376)

514 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما الدليل على أن صوم السبت لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده‏؟‏

Pertanyaan : Apa dalil bahwa puasa hari sabtu harus diiringi satu hari sebelum dan sesudahnya?

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الدليل على إنه لا يفرد يوم السبت في صومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏”‏لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم،فإن لأم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه‏”‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، بعضهم قال‏:‏ إنه شاذ‏.‏ فيكون ضعيفاً، لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة في يوم الجمعة فقال لها‏:‏ ‏”‏أصمت أمس‏؟‏‏”‏ قالت‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ ‏”‏أتصومين غداً‏؟‏‏”‏ قالت‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ ‏”‏فأفطري‏”‏ وفي قوله‏:‏ ‏”‏أتصومين غداً‏؟‏‏”‏ دليل على جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة، فيكون هذا الحديث شاذًّا، ومن شرط صحة الحديث أن لا يكون معللاً ولا شاذًّا‏.‏

ومن العلماء من قال‏:‏ إنه منسوخ‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنه يحمل على صومه منفرداً، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله‏.

Syaikh menjawab (saya singkat) :Dalilnya adalah Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam berkata :”Jangan kalian berpuasa dihari sabtu kecuali..puasa yang diwajibkan.Bila seorangpun dari kalian tidak mendapatkan kecuali kulit pohon anggur atau ranting,maka kunyahlah itu” Hadist ini berselih para ulama dalam menghukuminya.Sebagian mengatakan hadist ini Syadz,maka kalau begitu dho’if. Karena menyelisihi hadist yang tertera dalam kitab shohihain, yakni hadist juwairiyah.Ini dalil atas bolehnya puasa hari sabtu walaupun bukan puasa yang wajib.Maka hadist ini Syadz dan diantara syarat dikatakan hadist shoheh itu bila tidak cacat atau syadzDan sebagian ulama lain mengatakan:”hukumnya mansukh(terhapus)”.Sebagian lagi berpendapat bahwa hukumnya dibawa bila puasa tersebut menyendiri, seperti pendapat Imam Ahmad-selesai terjemahan-

Komentar saya : (lihat underline) Syaikh Usamah Abdul Aziz dalam kitabnya Shiyam at-Tathowwu, justru mengatakan Imam Ahmad berpendapat bahwa mutlak boleh puasa hari sabtu walaupun tidak diiringi sehari atau sesudahnya selama tidak bermaksud pengagungan.Hal ini beliau nukil dari Iqtidho nya Ibnu Taimiyah.Allahu a’lam

4.Rincian keadaan persolaan ini,oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, masih dalam kitab fatawanya ( http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=376):

الحال الأولى‏:‏ أن يكون في فرض كرمضان أداء، أو قضاء وكصيام الكفارة، وبدل هدي التمتع، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقداً أن له مزية‏.‏

الحال الثانية‏:‏ أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة‏:‏ ‏”‏أصمت أمس‏؟‏‏”‏ قالت‏:‏لا، قال‏:‏ ‏”‏أتصومين غداً‏؟‏‏”‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏”‏فأفطري‏”‏‏.‏ فقوله‏:‏ ‏”‏أتصومين غداً‏؟‏‏”‏ يدل على جواز صومه مع الجمعة‏.‏

الحال الثالثة‏:‏ أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة فلا بأس، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها‏.‏

الحال الرابعة‏:‏ أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم، أو يومين نهى عنه قبل رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نهي وهذا مثله‏.‏

الحال الخامسة‏:‏ أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في 71/1/8141هـ‏.‏

(Saya terjemahkan makna intinya

Keadaan pertama: Keadaannya puasa wajib seperti Ramadhan,qodho’,puasa qodho’,kafarat, badal haji tamattu’ dan sejenisnya.Maka ini tidak mengapa karena tidak ada maksud mengistimewakan

Keadaan kedua :Berpuasa sehari sebelum yakni hari jumat maka ini tidak mengapa.Karena Nabi mengatakan kepada salah seorang istrinya yang berpuasa dihari jumat agar menyambungnya sehari atau seudahnya.Maka ini menunjukkan akan kebolehan puasa hari sabtu ini.

Keadaan ketiga : Bertemunya hari sabtu dengan puasa yang disyariatkan seperti puasa tiga hari tiap bulan, puasa arafah,asyuro,puasa 6 hari syawal bagi yang berpuasa ramadhan,9 dzulhijjah maka inipun tidak mengapa.Bukan karena hari sabtunya akan tetapi karena disyareatkan akan puasa dihari tersebut.

Keadaan keempat: Bertemunya dengan puasa yang menjadi kebiasaannya seperti puasa daud (Sehari berbuka sehari berpuasa), maka tidak mengapa.

Keadaan kelima :Mengkhususkan berpuasa sunnah dihari sabtu,menyendiri (tidak didampingi sehari sesudah atau sebelumnya) maka ini terlarang.

Ditulis Syaikh Ibnu Utsaimin 17/11418H)

5. Syaikh Utsaimin ditanya dalam Fatawa Arkanul Islam

وقد سئل إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ووافق يوم صومه يوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أم لا؟: (الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً أن يصوم الجمعة منفرداً، أوالسبت، أوالأحد، أوغيرها من الأيام، ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومها، فإن صادف أياماً يحرم صومها وجب عليه ترك الصوم، فإذا قدِّر أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصار فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ.. لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه

Syaikh ditanya apabila seseorang berpuasa sehari dan berbuka sehari (puasa Daud) tetapi bertepatan dengan hari jumat.Apakah boleh berpuasa baginya atau tidak?

Syaikh menjawab: Ya, boleh bagi orang ini berpuasa dihari jumat walaupun menyendiri.Ataupun di hari sabtu atau hari ahad atau hari-hari yang lainnya.Selama bukan pada hari yang memang diharamkan.Apabila bertepatan dengan hari yang diharamkan maka wajib meninggalkan puasanya.Kemudian apabila ditakdirkan orang ini berpuasa dihari kamis dan hari jumatnya berpuasa,tidak ada masalah atasnya dalam hal ini.Karena bertepatan dengan hari yang dia berpuasa padanya.

Fatwa Syaikh Ibnu Jibrin hafidzahullah ta’ala:

نص السؤال:

حديث [لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم]. هل هو صحيح، وما مفهومه وعمومه؟

نص الإجابة:

النهي عن صوم السبت هو تخصيصه، لأن اليهود يسبتون فيه، فنهى عن تعظيمه لعدم التشبه بهم، ويجوز صومه لسبب، كمن صام يومًا وأفطر يومًا، أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء ونحوه، فمعنى افترض عليكم شرع وسن لكم.

عبد الله بن جبرين

Soal:Hadits [Laa tashumu yaumas sabti illa fimafturidho ‘alaikum] Apakah ini shahih,apa makna dan keumumannya?

Jawab: Larangan puasa hari sabtu maksudnya jika mengkhususkan ,karena Yahudi mengagungkan hari sabtu,maka larangan dari mengagungkannya agar tidak tasyabbuh denga mereka.Dan boleh berpuasa dihari sabtu bila ada sebab.Seperti puasa sehari berbuka sehari atau bertepatan dengan puasa arafah atau asyura atau yang lainnya.Adapun makna “apa yang diwajibkan” yakni yang disyariatkan dan sisunnahkan.

Fatwa Syaikh Abu Abdillah Musthafa Al-Adawy hafidzahullah ta’ala:

Syaikh berpendapat setelah meriwayatkan hadist-hadist yang bertentangan dengan hadist Bushr : Masing-masing hadist secara sendiri dari semua hadist yang telah kami kemukakan ini lebih shahih daripada hadist yang melarang berpuasa pada hari sabtu.Maka tidak seyogyanya dan bagaimanapun tidak layak menolak hadist-hadist ini dengan mendahulukan hadist yang berbunyi : “Janganlah berpuasa di hari sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian”.Kemudian bagaimanapun juga pandangan para ulama dalam masalah ini tidak dapat begitu saja diabaikan.

Akan tetapi semua hadist-hadist yang ada harus dikumpulkan lalu dipilih mana diantara hadist-hadist tersebut yang lebih shahih dan lebih kuat.Demikian juga perlunya meninjau pandangan para ulama baik dalam hal penelitian mereka terhadap derajat hadist maupun dalam hal pemahaman terhadap hukum yang terkandung didalamnya .Adapun hanya melihat satu matan hadist saja dan satu sanad saja dengan mengabaikan selain itu akan menimbulkan pemahaman yang ganjil.

Jadi adalah sangat aneh bila ada seorang yang tidak berpuasa pada hari Asyura sementara kaum muslimin semuanya berpuasa lantara hari Asyura itu jatuh pada hari sabtu dan menurut dugaannya berpuasa pada hari sabtu haram.Juga sangat aneh bila ada seseorang yang tidak sedang berhaji tidak berpuasa hari arafah sementara semua orang disekelilingnya berpuasa.

Bukankah orang seperti ini telah rugi tidak mendapatkan pahala hadist? Bukankah sepatutnya ia menggabungkan semua hadist dan melihat pandangan salaf shalih serta mengkompromikan dengan cara yang dapat diterima.Sungguh benar itulah yang semestinya dilakukan sebagaimana sabda Nabi :Man yurudillah bihi khoiron yufaqqihu fiddin” (Shiyaamu Tathawu’ Fadha’il wal Ahkam – terjemahan : Puasa Sunnah, penerbit : Darul Haq)

Fatwa Syaikh Usamah Abdul Aziz hafidzahullah ta’ala:

Pendapat yang kuat menurut saya walllahu a’lam adalah pendapat Imam Malik,Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim yang memboilehkan berpuasa sabtu walaupun dilakukan hari itu saja selama tidak bertujuan mengagungkannya.Sebab hadist-hadist yang melarang berpuasa tidak kuat untuk mengimbangi hadist-hadist yang shahih yang secara tegas membolehkannya.Disamping itu telah dibeberkan pendapat ulama hadist yang menyatakan bahwa hadist ini mengandung illat.

Fatwa Lajnah Daimah :

نص السؤال:

اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود

نص الإجابة:

الحمد لله
يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Teks pertanyaan :Manusia berbeda pendapat disini tentang puasa hari arafah ditahun ini.Dimana bertepatannya dengan hari sabtu.Maka sebagian mereka berkata “Ini hari arafah, kami berpuasa karenanya bukan karena hari sabtunya yang memang dilarang”.Sebagian lagi berkata tidak mau berpuasa karena hari sabtu terlarang berpuasa karena pengagungan untuk menyelisihi Yahudi.

Jawaban : Alhamdulillah ,boleh berpuasa hari arafah menyendiri baik bertepatan dengan hari sabtu atau yang lainnya dari hari-hari dalam seminggu.Karena tidak ada bedanya.Karena puasa hari arafah sunnah tersendiri .Adapun hadist larangan puasa hari sabtu dho’if karena idhthirab dan ketidaksesuaiannya dengan hadist-hadist yang shohih.Wabillah at-taufiq wa shalallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa aalihi wa shohbihi wasalam.

Lajnah Daimah (Anggota: Abdullah bin Ghadyan,Wakil ketua lajnah : Abdur Razaq ‘Afifi,Ketua :Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz)

PEMAHAMAN BEBERAPA ULAMA SALAF TERDAHULU

1.Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ (6/440)

Pendapat yang benar secara umum adalah apa yang telah kami kemukakan yang dikutip dari sahabat kami,yakni dimakruhkan berpuasa pada hari sabtu saja jika tidak bertepatan dengan puasa rutin berdasarkan hadist ash-Shama’

2.Ath-Thahawi dalam Syarh Ma’anil Atsar (2/81)

Berpuasa pada hari sabtu dibolehkan menurut kami .Sesungguhnya larangan puasa tersebut adalah agar tidak mengagungkan hari sabtu,sehingga orang menahan makan,minum,jima’ pada hari itu seperti yang dilakukan kaum Yahudi.Namun jika orang berpuasa bukan untuk mengagungkannya dan tidak bermaksud meniru kaum Yahudi maka hal itu tidak dimakruhkan

3.Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (4/428)

Para sahabat kami berpendapat makruh mengkhusukan puasa pada hari sabtu saja…..

4 At-Turmudzi dalam al-Jaami’

Makna pemakruhan disini adalah jika seseorang mengkhususkan puasa pada hari sabtu saja

5. Imam Al-Bayhaqi

Dalam as-sunan al kubra (4/303) Berhujjah dengan hadist Juwairiyah binti Al harist menunjukkan kebolehan berpuasa hari sabtu.Maka seolah maksud pelarangan dalam hadist ini adalah mengkhususkan puasa pada hari sabtu saja untuk mengagungkan.Allahu a`lam

(Hadist Juwairiyah diriwayatkan Bukhari (1986):”Nabi mendatanginya pada hari jumat sedang ia tengah berpuasa,lalu beliau bertanya,Apakah kemarin kamu berpuasa juga? Ia menjawab ”Tidak” Beliau bertanya lagi,Apakah kamu akan berpuasa besok? Ia menjawab ”Tidak” Beliau akhirnya bersabda,Berbukalah”)

6.Imam Ahmad

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Iqtidho Ashshirat almustaqim(2/574) bahwa Al-Astram mengatakan,”Aku mendengar Abu Abdillah (imam Ahmad) pernah ditanya tentang berpuasa secara khusus pada hari sabtu.Lalu ia menjawab:”Adapun mengenai berpuasa secara khusus pada hari sabtu terdapat dalam hadist ash-Shama`,yakni yang diriwayatkan Tsaur bin Zaid dari Khalid bin Mi`dan dari Abdullah bin Busyr dari saudara perempuannya Ash-Shama` dari Nabi beliau bersabda”Janganlah berpuasa pada hari sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian.”

Abu Abdillah mengatakan,”Yahya bin Said menjauhi hadist ini dan ia enggan menceritakannya kepadaku.Ia mendengarnya dari Tsaur yang mengatakan,”Aku mendengarnya dari Ashim”

Al-Astram berkata,”Dasar yang dipegang Abu Abdillah dalam membolehkan puasa pada hari sabtu adalah karena hadist-hadist yang ada semuanya berbeda dengan hadist Abdullah bin Busyr.(Beliau menyebutkan hadist tentang berpuasa sepanjang masa,berpuasa pada bulan sya`ban dan hari jumat setelahnya,hadist2 puasa enam hari syawal dan hadist berpuasa pada hari yang putih.”)

7.Abu Daud

Setelah meriwayatkan hadist Ibnu Busy ia mengatakan,Hadist ini telah dibatalkan hukumnya”

8.Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Dalam bukunya Iqtidha (2/575),Ibnu Taimiyah mengatakan,”Hadist ini mungkin ganjil, tidak shahih dan mungkin juga hukumnya telah dibatalkan.”

9.Ibnul Qoyyim

Dalam Mukhtashar As-sunan (3/298) mengatakan,Hal ini menunjukkan bahwa hadist ini tidak shahih serta ganjil.

10.Al-Azhim Abadi dalam Aunul Ma`bud(7/67)

Ath-Thibi mengatakan,Ulama mengemukakan bahwa larangan disini adalah mengkhususkan seperti larangan pusa pada hari jum`at…..

Saya cukupkan ,10 saja, karena memang terlalu banyak untuk disebutkan.Dinukil dari bku Syaikh Usamah Abdul Aziz. Keluasan nukilan ulama ini bisa ditambah dan dirujuk kepada “Al-Qoul Al-Qowim fistihbab shiyam yaumis sabti fi ghoyril fardhi min ghoiri takhshishin wala qoshdit ta’dzim” ketika membahas fikih hadist Ummu Salamah (silahkan dunlod di http://www.otiby.net/book/files/elemia/alqol.doc)

1 Komentar »

  1. chaca said

    aku puasa hari sabtu, tapi niatnya puasa qodho’, itu gimana hukumnya?? tapi hari jum’atnya saya tidak berpuasa, insyaallah besok minggunya saya akan berpuasa lagi untuk menmbayar sisanya,, mohon petunjuk nya sah atau tidak puasa saya hari sabtu,

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 65 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: